BESKYDY - vrchol Radhoště 1130 m

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Fr. Bittner

Radhošť – opředený bájnými pověstmi o pohanském dávnověku a proslavený historickými událostmi, stal se symbolem slovanské minulosti kraje, takže v době probuzení poutal k sobě pozornost vlasteneckého lidu.