BESKYDY

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Na vrcholu památného Radhoště, opředeného bájnými pověstmi o pohanském dávnověku byla postavena r. 1898 kamenná kaple, která je nyní obklopena malebnou stavbou, vystavěnou ze dřeva v rázovitém lidovém slohu.