BESKYDY - GRUŇ

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Matoušek

Turistický hotel „GRUŇ“ – 825 m n. m.