BYSTŘIČKA na Valašsku - Hotel Klenov

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Fr. Bittner