FRANCOVA LHOTA - okres Vsetín.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Toman