BYSTŘIČKA na Valašsku - Hotel KLENOV

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Frant. Bittner