Beskiden - Beskydy

Vydavatel: Grafo Čuda Holice

Martiňák 829 m