MASARYKOVA CHATA NA BEZKYDE

Vydavatel: Nákladem OKČST., v Mor. Ostravě.

Tisk: Grafo Čuda Holice

Majetek odbru Mor. Ostrava. Stanice dráhy Bílá a Makov. Nadmoř. výška 950 m n.m. Adresa: Bílá, p Staré Hamry, veř. telef. hovorna ( pošta. úř. Makov)