Hotel Vlčina na Horečkách p. Frenštát p. R.

Vydavatel: Nákl. Ota Babůrek, hotelier

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV