Masarykova Chata KČT NA BESKYDĚ

Vydavatel: Nákladem odboru KČT v Mor. Ostravě

Tisk: GRAFO ČUDA Holice v.č.