Slezské Beskydy

Vydavatel: Abbegrafia-Brantál, Frýdek

Chata Pobeskydské jednoty na Prašivce