MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY,Kaple na Radhošti

Vydavatel: Nakladatelství jar. krejčí,hotelier,Pustevny

Tisk: original foto FOTOTYPIA-VÝŠKOV