Socha Radegasta na Radhošti

Vydavatel: Nákladem slavnosntího výboru Slovaské pouti na Radhošť ve Frenštáte p. Radhoštěm