SLEZSKÉ BESKYDY - Údolí Morávky. Travný.

Vydavatel: Abbegrafia-Brantál, Frýdek