Hotel Horák v Dolní Lomné

Vydavatel: Nákladem odboru klubu českých turistů

Tisk: Grafo Čuda Holice