Kaple a sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Vydavatel: Marie Dvorská, papírnictví

Tisk: Grafo Čuda Holice