KOPŘIVNICE

Vydavatel: Nákladem A. Bučkové, knihkupec v Kopřivnici

Tisk: FOTO-FON, PRAHA - 1931