MASARYKOVA CHATA NA BEZKYDĚ

Vydavatel: Grafo Čuda Holice

Majetek KČST, odboru Mor. Ostrava, Stanice dráhy Bílá a Makov, Nadm . výška 950 m Adresa: Bílá, p. Staré Hamry. Veř. telef. hovorna (pošt. úř. Makov)