Údolní přehrada na Bystřičce

Vydavatel: Nákladem vlastním

Tisk: J. Š. P.