SLEZSKÉ BESKYDY - Na Gruni (325 m. n. m.) Turistický hotel Charbulák

Tisk: Abbegrafia-Brantál, Frýdek