Ondřejník - Čeladná

Vydavatel: Nákladem J. A. Mrázka v Čeladné

Tisk: Knihtiskárna J. Slovák, spol. s r. o. Kroměříž