Malenovice. Údolí Slatiny

Vydavatel: Nakladatelství beskydských pohl. E. Pajurek, knihk., Frýdlant n. O.

Tisk: M. Javorský, Sadská