Chata KČT na Ondřejníku

Vydavatel: Nákladem OKČST., v Mor. Ostravě.

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV

Hütte KTT am Andreasberg