Pohled na Pustevně od Cyrilky 1018 m n. m.

Vydavatel: Nákl. R. Neubauer, prodej tabáku Frenštát

Tisk: Grafo Čuda Holice