Slezské Beskydy - Údolí Morávky. Travný

Vydavatel: Abbegrafia-Brantál, Frýdek