Ruský kostelík v Kunčicích pod Ondřej. v pozadí Skalka

Vydavatel: Nákl. Julie Jurková, prodej škol. potřeb, Kuničice p. O.

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV