Jaroněk. Vsetín

Vydavatel: Nákladem Jaros. Hončíka a Tom. Pospíšila, Mor. Ostrava

DOPISNICE UMĚLECKÉ BOH. JARONĚK MALEBNÉ POHLEDY NA MĚSTA MORAVSKÁ