Pohled od Beskydu na Vysoké (Vsacké Beskydy)

Vydavatel: Obch. Valouch a Vašut. Vel. karlovice "U kostela"

Tisk: Nakladem OKČST Vsetín

Foto: Ph. Mr. K. Puszkalier