Zima ve Velkých Karlovicích

Vydavatel: Nákl. Emil Hartinger, Velké Karlovice

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV

Winter in Gross Karlowitz