Chata na Vsackém Cábě 841 m n. m.

Vydavatel: Nákl. OKČT Vsetín

Tisk: Grafo Čuda Holice

Foto: Ph. Mr. K. Puszkailier

Vsetín (via Dušná) č 957 Příjemné letovisko -zimní sporty