Slezské Beskydy-Pražmo Lysá

Vydavatel: Abbegrafia-Brantál, Frýdek

Foto: 204