Chata kčt na Beskydě

Vydavatel: Nákladem odboru KČT v Mor. Ostravě

Tisk: Grafo Čuda Holice