Slezské Beskydy Údolí morávky vlaský

Vydavatel: Abbegrafia-Brantál, Frýdek