MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY - Československé hotely n. p. - Pustěvně na Radhošti - Hotel Tanečnica

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA