Liebscherova Valašská madona na Radhošti

Vydavatel: Nákladem Matice Radhoštské ve Frenštátě p. R.

Tisk: ORBIS