ROŽNOV p. R. - Valašské muzeum v přírodě

Vydavatel: Nákladem VI. Hambálka, knihkupce Rožnov

Tisk: Grafo Čuda Holice

ROSENAU – Wall Naturmuseum