Přehrada na Bystřičce

Vydavatel: Hotel Půst, Bystřička, p. Růžďka

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV

Klein Bistritz – Talsperre