MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY

Vydavatel: Panorama PRAHA

Tisk: Severografia Velký Šenov

Foto: K. Slavík

Jablunkov – náměstí Kulturní dům Horní Lomná – hotel Salajka Dolní Lomná – hotel Pod akáty Bilý Kříž – Zotavovna ROH Kysuca Msty u Jablunkova