RADHOŠŤ (1129 m)

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miroslav Pokorný

Na vrchlu Radhoště stojí kaple sv. cyrila a Metoděje z r. 1898 a nový televizní vysílač