Z kroniky hotelu GRUŇ (Charbulák) na Gruni v Beskydech

Vydavatel: ORBIS