Památný RADHOŠŤ

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

opředený bájnými pověstmi o pohanském dávnověku a proslavený historickými událostmi, stal se symbolem slovanské minulosti kraje, takže v době národního probuzení poutal k sobě pozornost vlasteneckého lidu.