VELKÉ KARLOVICE na Valašsku

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Fr. Bittner

Údolí Leskové. Rekreační, školské a pionýrské středisko n. p. SVIT Gottwaldov.