MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: V. Kačer

Kunčice por Ondřejníkem, Podkarpatoruský kostelík, v pozadí Smrk 1282 m n. m.