VELKÉ KARLOVICE na Valašsku

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Jiří Malinovský

Zotavovna ROH n. p. Tatra Kopřivnice