Slezské Beskydy - Údolí Morávky, Velký Lípový, Kotař, Ropička.

Vydavatel: Neuvedeno

Tisk: Abbegrafia-Brantál, Frýdek