VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ČSSR - Hotel APOLLO

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Petr Zora a Rudolf Címala

Recepce tel. č. 7461, 7462