PRALES MIONŠÍ

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Červený Kostelec

Foto: Jan Ságl

Jedlobukový prales na vrchu Velká Polana (893 m) v Lysohorské hornatině Moravskoslezských Beskyd je od r. 1954 chráněn jako přírodní rezervace o ploše 169,7 ha.