STARÉ HAMRY - GRUŇ

Vydavatel: Panorama PRAHA

Tisk: SG Červený Kostelec

Foto: K. Kameník

Přehradní jezero, Pomník Maryčky Magdonové, Horský hotel Gruň, Rekreační středisko Okr. správy sídlišť Ostrava „Švarná Hanka“