Kunčice pod Ondřejníkem

Vydavatel: Nakladatelstvo PRAVDA, Bratislava

Foto: Rudolf Címala ml.

Pravoslavný kostel, Zotavovna ROH VŽKG, Zotavovna ROH, Okresní nemocnice, Pionýrský tábor