VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ - ROŽNOV pod RADHOŠTĚM

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: E. Heckelová, M. Polášek a J. Ságl

Muzeum systematicky sbírá a vkusně vystavuje doklady o hmotné kultuře valašského lidu. Každoročně se zde pořádají folklorististické slavnosti.